Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów "PERSPEKTYWA 2030" jest organizacją zrzeszającą farmaceutów.

Drzwi naszego Stowarzyszenia otwarte są dla wszystkich farmaceutów, zatrudnionych w aptekach, czy realizujących się zawodowo na innych płaszczyznach. Zapraszamy również farmaceutów będących właścicielami aptek, jeśli tylko identyfikują się oni z naszym Statutem.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wdrożenie zmian zaproponowanych w dokumencie Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030, polegających w szczególności na:

  • promowaniu korzystania przez społeczeństwo ze zdobyczy współczesnej farmacji,
  • promowaniu rozwoju opieki farmaceutycznej i edukacji pacjentów w aptekach ogólnodostępnych,
  • zwiększeniu roli farmaceuty w systemie zdrowotnym,
  • włączeniu farmaceutów w działania związane z polityką refundacyjną,
  • włączeniu farmaceutów do zespołów medycznych zajmujących się pacjentami z wybranymi chorobami,
  • zwiększeniu zaangażowania farmaceutów w monitorowanie działań niepożądanych leków,
  • zwiększeniu świadomości i zaangażowania farmaceutów w badania praktyki farmaceutycznej.
Zespół farmaceutów pracujących za pierwszym stołem jest największym kapitałem każdej apteki. Chcemy w ten kapitał inwestować i reprezentować aktywnie jego interesy. Właśnie ci farmaceuci stanowią trzon aptek i decydują, poprzez jakość swojej pracy, o poziomie danej apteki i jej odbiorze w społeczeństwie. To od kwalifikacji i motywacji farmaceutów zależy jakość obsługi pacjenta i pozycja apteki w otoczeniu.